Invitation to appoint the new Council Members of the National Assembly for Slovenians Abroad

The Embassy of the Republic of Slovenia in Canberra has published the Invitation to appoint the new Council Members of the National Assembly for Slovenians Abroad (source: Office of the Government of the Republic of Slovenia for Slovenians Abroad).

Please see the invitation in Slovenian below:

“Poziv k imenovanju novih članov v Svet Vlade za Slovence po svetu – V letošnjem letu se obstoječim članom Sveta Vlade RS za Slovence po svetu izteče mandat. Svet je posvetovalno telo predsednika Vlade RS, ki sodeluje pri oblikovanju in izvajanju politike ter strategij na področju skrbi za Slovence po svetu. Predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar je dne 10. 7. 2017 izdal poziv organizacijam Slovencev po svetu, državnim organom in institucijam ter organizacijam civilne družbe iz Republike Slovenije, da Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu posredujejo svoje predloge za imenovanje novih članov Sveta Vlade za Slovence po svetu. Rok za oddajo predlogov je 15. september 2017.”

Novica na strani Veleposlaništva

Dopis predsednika Vlade – “Zaželeni so kandidatke in kandidati, ki imajo živ stik z vsemi generacijami in skupinami znotraj slovenske skupnosti v državi, v kateri živijo in delujejo, in ki v svetu vlade doslej niso sodelovali več kot v enem mandatu.”

Poslovnik Sveta – 7. člen (1): Člani sveta, ki zastopajo Slovence po svetu, so upravičeni do povračila potnih stroškov in namestitve v Republiki Sloveniji, […]”

1. Zbiranje nominacij SAAA
Člane SAAA prosimo, da do 15. avgusta 2017 pošljejo imena “kandidatke oz. kandidata s krajšim življenjepisom in s poudarkom na njegovi vlogi v slovenski skupnosti” na info@saaa.si. Predlagani mora biti član SAAA (ali to postati z vpisom preko elektronskega pristopnega obrazca na https://saaa.si/membership-form/ pred oddajo kandidature). Člani SAAA lahko predlagajo več kandidatov oziroma nominirajo sebe.

2. Glasovanje
Upravni odbor SAAA bo do 31. avgusta 2017 izmed prispelih predlogov izbral najustreznejšo kandidatko oz. kandidata. SAAA bo do 15. septembra 2017 Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu po elektronski pošti posredoval svoj predlog za imenovanje novih članov Sveta Vlade za Slovence po svetu. Upravni odbor SAAA si pridružuje pravico do podpore enega, več ali nobenega kandidata/kandidatke.