Dinner with Asist. Dr Dejan Valentinčič, Melbourne, 23 November 2017

You are invited to the next SAAA event, dinner with Asist. Dr Dejan Valentinčič, researcher in the field of constitutional law and human rights at the School of Advanced Social Studies, Nova Gorica.

Opening address: Mr Eddy Kontelj, Honorary Consul for the Republic of Slovenia – Victoria

Lecture: Asist. Dr Dejan Valentinčič, What kind of relationship does Slovenia have with its compatriots living abroad and how could this be improved?

At this informal dinner, Dejan will talk about his experience during his visits of Slovenian communities around the world. He will also present the functions and scholarships of ASEF (American Slovenian Education Foundation). We will conclude the evening with a debate around prospects of collaborations with Australia.

Date: Thursday, 23 November 2017, 6:30pm-9:30pm
Venue: Mediterraneo Charcoal Restaurant, 116 Bridport Street, Albert Park, Victoria 3206, Google maps
Admission: free, however dinner is not included
RSVP: by 20 November 2017 to info@saaa.si or via the Event page on Facebook
Event page: https://saaa.si/dinner-with-assist-dr-dejan-valentincic-nov2017/

 

Abstract: Dejan will give a short presentation about the different Slovenian communities around the world – in which aspects they are similar and their differences. Maintaining the ‘Slovenian identity’ in the second and third generations is a challenge to all communities and each are trying to address it in different ways. There are many opportunities and possibilities for Slovenia to improve its policies towards Slovenians living around the world. This issue is becoming increasingly relevant today, due to statistics suggesting that almost a fifth of Slovenians from each generation migrate abroad every year. As the director of the Institute ASEF, which aims to connect Slovenian scientists in Slovenia and around the world, Dejan will present their work and vision for further cooperation between Slovenia and its diaspora.

Bio: Dejan Valentinčič PhD is the Director of the Institute ASEF and assistant professor and researcher at Graduate School of Governmental and European Studies and School of Advanced Social Studies. He studied law and sociology. In the past two years he was also lecturing at Centre for European Studies of Harvard University, Cleveland State University, Santa Clara University, all USA and Pontificia Universidad Catolica Argentina in Buenos Aires. His research is primarily based on Slovenians outside the Slovenia and minorities living in Slovenia. He is the author of research monograph Resia: A valley and its people between Slovenian, Italian and its own identity.

The event is organised by the SAAA Section Melbourne.
Team: Andrew Bratina, Masa Mikola, Neza Muzic de Vries, Kaja Antlej

We hope to see you there.

___________________

SLOVENIAN VERSION:

Srečanje ob večerji z asist. dr. Dejanom Valentinčičem

Vabljeni na SAAA dogodek srečanje ob večerji z asist. dr. Dejanom Valentinčičem, raziskovalcem na področju ustavnega prava in človekovih pravic na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici.

Uvodni nagovor: g. Eddy Kontelj, častni konzul Republike Slovenije za Viktorijo

Predavanje: Asist. Dr Dejan Valentinčič, Kakšen odnos ima Slovenija do rojakov po svetu in kako bi ga lahko izboljšala?

Večerja bo neformalnega tipa, kjer bomo imeli priložnost srečati mladega raziskovalca in slišati njegove izkušnje z obiskovanjem slovenskih skupnosti po svetu. Med drugim bo predstavil delovanje ustanove ASEF (American Slovenian Education Foundation) in štipendije, ki jih ustanova ponuja. Na koncu pa bo sledila razprava o možnostih sodelovanja z Avstralijo.

Datum: četrtek, 23. november 2017, 18:30-21:30
Lokacija: Mediterraneo Charcoal Restaurant, 116 Bridport Street, Albert Park, Victoria 3206, Google zemljevidi
Vstopnina: brezplačna, stroške večerje krije vsak udeleženec sam
RSVP: 20 November 2017 na info@saaa.si ali potrjen prihod na Facebook strani dogodka
Stran dogodka: https://saaa.si/dinner-with-assist-dr-dejan-valentincic-nov2017/

 

Izvleček: Predavatelj bo kratko orisal v čem so si podobne in v čem se razlikujejo slovenske izseljenske skupnosti v različnih državah po svetu. Ohranjanje slovenske identitete med drugo in tretjo generacijo je vedno izziv, s katerim pa se skupnosti različno spopadajo. Slovenija ima še veliko maneverskega prostora, kako bi lahko izboljšala svoje javne politike, da bi bili stiki tesnejši. Ta tematika postaja še posebej relevatna v sedanjem času, ko se iz Slovenija zopet vsako leto izseli ena petina generacije. Kot direktor Inštituta ASEF, ki povezuje slovenske znanstvenike doma in po svetu bo avtor predstavil njihovo delo in vizijo za nadaljnji za povezovanje matice in diaspore.

Bio: Doc. dr. Dejan Valentinčič je direktor Inštituta ASEF za izobraževanje in raziskovanje ter predavatelj in raziskovalec na Fakulteti za državne in evropske študije ter Fakulteti za uporabne družbene študije. Po izobrazbi je pravnik in sociolog. V preteklih dveh letih je predaval tudi na Centru za evropske študije Harvard University, Cleveland State University, Santa Clara University, vse ZDA, in Pontificia Universidad Catolica Argentina v Buenos Airesu. Raziskovalno se ukvarja predvsem s Slovenci v zamejstvu in po svetu ter manjšinami v Sloveniji. Je avtor znanstvene monografije Slovenci v Reziji?.

Dogodek organizira SAAA Sekcija Melbourne.
Team: Andrew Bratina, Masa Mikola, Neza Muzic de Vries, Kaja Antlej

Upamo, da se srečamo na dogodku!